19.10.2021 - бес категориа    бес коментаре

К р а й

одари един белот че нема езлизане оттукаАко си престигнал дотука означева, че вече нема кво да се расправа ни за селото, ни за ората у него. Апа тва от своята си старна означева, че щом нема село и ора, нема и интернети нее ли тека ебаси. Как видиш тука е краят на сичко. Колко и да се напрегаш нема кво да натиснеш и да фанеш нанекаде, ама не се нерви силно ами земи па изкльочи компютаро и иди да одариш един белот с некой ора и те тека.

Айре беше ми преатно да ти расправам некои неща, апа ако и на тебе ти е било тека, мое да ми се обадиш кога минеш прес Добролево. Ако минеш прес село нема как да ме не опознаеш ебаси. Оно като улезнеш у хоремаго и язе съм си се на масата до вратата, та като е държиме отворена у жегите да си гледаме кой минава наповънка. Да дойдеш у Добролево и да не забележиш Глигор се ено да не дойдеш у Добролево ебаси.

Довиждане и не посегай на рикиата на гладен стомах.

  •  гледано 141 пъти 
« сичките тиа расказе ги има и у www.hulite.net което е серьозно нещо а не като тва »